0

การจัดส่งสินค้า

  • ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงินเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้ ภายใน 3-7 วันทำการ
  • ลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้ 3 รูปแบบ
    1. ไปรษณีย์ไทย
    2. Kerry Express
    3. ขนส่งเอกชน (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
  • ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 60 บาท โดยคิดตามน้ำหนักสินค้ารวม
  • ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ  ซื้อครบ1,900 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง