0
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution Plus เรฟโวลูชั่น 0.25 ML. Cat 1.3-2.5 kg.(เหลือง)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,180 ฿ 1,380 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution Plus เรฟโวลูชั่น 0.50 ML. Cat 2.5-5 kg.(ส้ม)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,380 ฿ 1,580 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution Plus เรฟโวลูชั่น 1.0 ML. Cat 5-10 kg.(แมวเขียว)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,580 ฿ 1,780 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution เรฟโวลูชั่น 120 mg. Dogs 10.1-20.0 kg.(แดง)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,360 ฿ 1,560 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution เรฟโวลูชั่น 240 mg. Dogs 20.1-40.0 kg.(สุนัขเขียว)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,600 ฿ 1,800 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution เรฟโวลูชั่น 30 mg. Dogs 2.5-5.0 kg.(ม่วง)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,140 ฿ 1,340 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution เรฟโวลูชั่น 45 mg. Cat(น้ำเงิน)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,180 ฿ 1,380 ฿
200฿
[2 กล่องลด 200 บาท] Revolution เรฟโวลูชั่น 60 mg. Dogs 5.1-10.0 kg.(น้ำตาล)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,160 ฿ 1,360 ฿
Frontline Plus ฟรอนท์ไลน์ พลัส แมว / สีเขียว
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
540 ฿ - 1,080 ฿
540 ฿ - 1,080 ฿
เลือกสินค้า
Frontline Plus ฟรอนท์ไลน์ พลัส สุนัข L (สีม่วง)
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: สุุนัขโตเต็มวัย
ขนาด: พันธุ์ใหญ่
(0)
814 ฿ - 1,628 ฿
814 ฿ - 1,628 ฿
เลือกสินค้า
Frontline Plus ฟรอนท์ไลน์ พลัส สุนัข M (สีน้ำเงิน)
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: สุุนัขโตเต็มวัย
ขนาด: พันธุ์กลาง
(0)
720 ฿ - 1,440 ฿
720 ฿ - 1,440 ฿
เลือกสินค้า
Frontline Plus ฟรอนท์ไลน์ พลัส สุนัข S (สีส้ม)
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: สุุนัขโตเต็มวัย
ขนาด: พันธุ์เล็ก
(0)
668 ฿ - 1,336 ฿
668 ฿ - 1,336 ฿
เลือกสินค้า