0
Bok Bok ทิชชู่เปียก
ยี่ห้อ: บ๊อก บ๊อก
หมวด: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกแต่งขนสุนัข
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดับกลิ่น
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
89 ฿ 89 ฿
Bux Away ยาจุดกันยุง
ยี่ห้อ: บัคอเวย์
หมวด: อื่นๆ
หมวดย่อย: อื่นๆ
ช่วงอายุ: อื่นๆ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
360 ฿ 360 ฿
Frontline Tri-Act สำหรับสุนัข น้ำหนัก 10-20 กก.
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: พันธุ์กลาง
(0)
700 ฿ 700 ฿
Frontline Tri-Act สำหรับสุนัข น้ำหนัก 20-40 กก.
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: พันธุ์กลาง- พันธุ์ใหญ่
(0)
760 ฿ 760 ฿
Frontline Tri-Act สำหรับสุนัข น้ำหนัก 2-5 กก.
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: พันธุ์จิ๋ว
(0)
660 ฿ 660 ฿
Frontline Tri-Act สำหรับสุนัข น้ำหนัก 40-60 กก.
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: พันธุ์ใหญ่พิเศษ
(0)
830 ฿ 830 ฿
Frontline Tri-Act สำหรับสุนัข น้ำหนัก 5-10 กก.
ยี่ห้อ: ฟรอนด์ไลน์
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: พันธุ์ใหญ่
(0)
680 ฿ 680 ฿
GRIP กริ๊พ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวอเนกประสงค์ 480 มล.
ยี่ห้อ: กริ๊พ
หมวด: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดับกลิ่น
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
220 ฿ 220 ฿
GRIP กริ๊พ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวอเนกประสงค์ 5 ลิตร
ยี่ห้อ: กริ๊พ
หมวด: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
หมวดย่อย: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดับกลิ่น
ช่วงอายุ: ทุกช่วงอายุ
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
1,850 ฿ 1,850 ฿
NexGard Spectra M/7.5 -15 kg./สีเขียว
ยี่ห้อ: เน็กการ์ด
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: สุุนัขโตเต็มวัย
ขนาด: พันธุ์กลาง
(0)
1,080 ฿ 1,080 ฿
Revolution 45 mg. Cat(น้ำเงิน)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: ลูกแมวทุกพันธุ์
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
690 ฿ 690 ฿
Revolution Plus 0.25 ML. Cat 1.3-2.5 kg.(เหลือง)
ยี่ห้อ: เรฟโวลูชั่น
หมวด: ยา
หมวดย่อย: ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง
ช่วงอายุ: แมวโตเต็มวัย
ขนาด: ทุกขนาด
(0)
690 ฿ 690 ฿